Redakcja

Redaktor naczelna:

Magdalena Kostyszyn


Redaktorki:

Katarzyna Wróbel

Anna Maria Łozińska