Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.chujowapanidomu.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Magdalena Kostyszyn, Agencja Interaktywna Hunter, NIP 691-24-06-137 z siedzibą we Wrocławiu

Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.chujowapanidomu.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie www: system komentarzy Disqus.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: kontakt@chujowapanidomu.pl

6. Użytkownikowi przysługują prawa do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.

7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych:

  • Google (e-mail);
  • Google Analitycs (narzędzie monitorujące);
  • Disqus (system komentarzy);
  • Facebook Pixel

§ 3

Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.